लिलाम सम्बन्धि सूचना

२०७८ जेठ ३१


नेपाल सरकार                         
भौतिक पूर्बाधार तथा यातायात मंत्रालय
सडक बिभाग
हेभी इक्बिपमेन्ट डिभिजन ईटहरी
लिलाम सम्बन्धि सूचना
बोलपत्र सूचना नं. HEDITAHARI/AUCTION/01/077-078
प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८।०२।३१

 

 


डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

सेबाहरुको सुचीयान्त्रिक उपक।ण तथा सबारीसाधनहरुको मर्मत संभार एबम संचालन । 

सेबाको बिबरण(क) बिभागिय अमानती काममा मेशिन संचालन ।

(ख) भाडामा मेशिन संचालन ।&....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

श्री यम बाहादुर राई९८४१५३५१७६NARTHUNGYBE@ yahoo.com


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation