कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Senior Division Engineer Second Class Engineering Civil Highway नवराज बास्तोला ९८५७०४७०५५ rajnava06@gmail.com
2 Section Officer Third Class Account Account दिलिप मिश्र ९८४१४६४४५९
3 Engineer Third Class Engineering Civil Highway अनन्त बराल ९८५६०३७५६१
4 Engineer Third Class Engineering Civil Highway आशिक रिजाल ९८५८०३०३२३ as.eek2007@gmail.com
5 Engineer Third Class Engineering Civil Highway उत्सब बस्याल ९८६७०३५९९५
6 Engineer Third Class Engineering Civil Highway प्रतिभा शर्मा ९८६९८६७३९८
7 Nayab Subba Non Gazatted First Class Administration General Administration Highway जीवनाथ शर्मा मरासिनी ९८४६०५२४१५
8 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway बिमल भण्डारी ९८९८५६०३३४७१
9 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway गेजा कुमारी पौडेल
10 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway श्री कृष्ण बराल
11 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway देबेन्द्र पोखरेल ९८५११६६१४८