हाम्रो बारेमा

आ.व. २०५०/०५१ देखि प्रदेश नं. ३ अन्तर्गत भक्तपुर जिल्लाको कटुन्जेमा डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरको स्थापना भएको हो । यस डिभिजनको काभ्रेपलाञ्चोक र भक्तपुर जिल्ला कार्य क्षेत्र रहेको छ । आ.व. २०७२/७३ को तथ्यांक बमोजिम वि.सं. २०६८ को जनगणना अनुसार यस डिभिजनको कार्यक्षेत्रमा (भक्तपुर र काभ्रे जिल्ला) ६,९२,९८६ जनसंख्या रहेकोमा प्रति कि.मि. सडक बराबर २,५६५ जनसंख्यालाई सेवा पुराएको देखिन्छ भने सडक जनघनत्वको हिसाबले यस डिभिजनको Road Density (Km/100Km2) १८ हुन आउँछ । यस डिभिजन अन्तर्गत आ.व. २०७२/७३ को तथ्यांक बमोजिम कालोपत्रे सडक २३०.११ कि.मि., ग्राभेल सडक ४०.०७ कि.मि. र कच्ची माटे सडक ०.०० कि.मि. गरी जम्मा २७०.१८ कि.मि. कुल सडक निर्माण भएको देखिन्छ।

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation