सडक अतिक्रमण हटाउने बारे सार्बजनिक सुचना /

२०७८ आश्विन ०५

सडक अतिक्रमण हटाईने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना !!

यस कार्यालय मातहतका सम्पूर्ण रणनैतिक सडकहरुको सडक सिमा सार्बजनिक सडक ऐन-२०३१ बमोजिम राजपत्रमा प्रकाशित भई सडक निर्माण/विस्तार/स्तर्रोंनती/सम्भार गरिएकोमा केही स्थानमा निर्मित सडक भित्र हाट-बजार लगाइएको, घर पालुवा बस्तुभाउ पालिएको, निर्माण सामाग्री राखिएको, पसल थापिएको तथा फोहोर प्रकृतिका सामग्री फाल्ने/थन्काउने गरिएको पाइएकोले सडकको महत्तम उपभोग हुन् नसकी सडक दुर्घटना बढेको, सडक सिमा अतिक्रमण/कुरूप भएको पाइएकोले अविलम्ब त्यस्ता कार्य बन्द गर्न सरोकारवाला जनसमुदायमा ध्यानाकर्षण गराईन्छ/ सडक क्षेत्र भित्र बजार ब्यबस्थापन हुन् संरक्षण/ठेक्का ब्यबस्थापन भएका स्थानिय निकायलाई त्यस्ता कार्य तत्काल निरुत्साहित गर्न अनुरोध छ/ सडक सिमा भित्र पर्ने आ-आफ्नो भौतिक संरचना एवं सो भित्रका काम लाग्ने सामाग्रीहरु आफै सारी विकास निर्माण कार्यमा सहयोग गरिदिनु हुन् तथा देखिएका त्यस्ता प्रकृतिका कार्य सम्बन्धि जानकारी यस कार्यालयमा गराईदिनु हुन् आह्वान गरिन्छ ।

अन्यथा अतिक्रमित क्षेत्र उपर सार्बजनिक सडक ऐन-२०३१ को दफाहरु १८, १९, २९ र ३० बमोजिम कारबाही भई जाने र हुन् जाने क्षति उपर सरोकारवाला स्वयम् जिम्मेवार हुने सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराईन्छ। साथै रणनैतिक सडक बाहेकका सडक बिभाग मातहत बजेट बिनियोजन भई निर्मित जिल्ला/शहरी/कृषि/स्थानिय प्रकृतिका सडकहरुमा समेत त्यस्ता कार्य निरुत्साहित हुन् सम्बन्धित स्थानिय निकायहरुले अविलम्ब न्यायोचित पहल गरिदिनु हुन् अनुरोध सहित नगरेको पाइएको क्षेत्र/सडकमा थप कार्यक्रमले प्राथमिकता नपाउने व्यहोरा सम्पूर्ण सरोकारवालामा अनुरोध छ/       

डिभिजन प्रमुख

 


डाउनलोड गर्नुहोस्