सुचना

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1LOI Technical Notice 6 and Notice to Open Financial Bidsहुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय२०७५ आषाढ ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
2Notice to Open Financial Bidsहुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय२०७५ आषाढ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
3Amendment No.1 of Notice to Open Financial Bids (published in 2074/12/26)हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय२०७५ बैशाख ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
4LOI of Technical notice 03-2074-75हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय२०७४ चैत्र २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
5Notice Regarding Opening Financial Bids,C.N:HRP/3372244/074/75/UT-013 and C.N:HRP/3372244/073/74/BC-033हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय२०७४ माघ २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
6Notice regarding Lilam Bikri of various unused goods of Postal Highway Directorate Kathmanduहुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय२०७४ पौष ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
7Notice to Open Financial Bids, Notice no: 02/2074/75 and 03/2074/75, Postal Highway Directorate.हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय२०७४ कार्तिक २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 Notice to open Financial Bids of Tender Notice 01-2074/75, Postal Highway Directorateहुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय२०७४ कार्तिक २४ डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, टेकु - १२, काठमाडौँ टेलिफोन नं : ०१- ५३३११५३, ०१- ५३३०९२१फ्याक्स नं. ०१- ५३३१८७०इमेल : php@dor.gov.np

....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

ई. श्री सजना अधिकारीटेलिफोन नं. ०१-५३३११५३इमेल : phpd@dor.gov.np, phphulaki@gmail.com        

पुरा पढ्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation