कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Engineer श्री रामेश्वर शाह ९८५४०२६९८८
2 Second Operator श्री मुरली प्रसाद यादव ९८४२८५९४२९
3 श्री पंचु मण्डल ९८४२८४०३९३
4 श्री रेवती रमण दत्त ९८४२८२४९८१
5 श्री अजुन मण्डल ९८१४७६५०२९
6 मो.फालिज राईन 9842827593
7 श्री शम्भु नाथ महत्तो ९८६२१५४०५०
8 श्री रुद्रनारायण यादव ९८०५९१४३७८
9 श्री रामेश्वर यादव ९८४२९५७८८६
10 श्री राम प्रसाद चौधरी ९८०५९३०३५३१
11 श्री नेम कुमार महत्तो ९८०४७११९७९
12 श्री संजय कामैत ९८४२८२४५९०
13 सोभित प्रसाद यादव ९८४२८२४५८९
14 श्री केदारनाथ यादव ९८१४७६५०८५
15 श्री खड्ग बहादुर नेपाल ९८४२६२४०७९
16 श्री नवराज खतिवडा ९८४२४४७६०१
17 श्री रुद्रमणि अधिकारी ९८४२०४४८९३
18 श्री विष्णु कुमार श्रेष्ठ ९८४२१७५४५७
19 श्री जगदिश प्रसाद यादव ९८४२८२७३१२
20 श्री दुर्गा नेपाल ९८४२३०९५५२
21 श्री अमेरिका डोम

सामान्य जानकारी

यान्त्रिक कार्यालय, लहान 

सूचना अधिकारी

 श्री संजय कामैत  मोबाइल नं: ९८४२८२४५९० 


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation