हाम्रो बारेमा

कार्यालयको इतिहास
    भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, यान्त्रिक महाशाखा अन्तर्गत यान्त्रिक कार्यालय लहानमा मिति २०४६ सालमा स्थापना भई सिरहा, सप्तरी, ओखलढुङ्गा तथा उदयपुर गरी जम्मा ४ जिल्लमा निर्माण कार्य तथा विपत ब्यवस्थापन, संकट ब्यवस्थापन, दैविक प्रकोप ब्यवस्थापन कार्यहरु गदै आइरहेको छ । 

चालु अवस्थामा रहेका योजना तथा कार्यक्रमहरु

  •  भारि उपकरण मर्मत सम्भार 
  •  मध्यम उपकरण मर्मत सम्भार 
  •  हेभि ईक्विपमेन्ट ढुवानी गर्नको लागि लो बेड तथा ट्रक मर्मत संचालन । 
  • सडक विभागको माग अनुसार उपलब्ध गराउने ।

कार्यालयको स्पष्ट दृष्टिकोण, लक्ष्य र उद्देश्य
    सडक डिभिजन तथा हेभि ईक्विपमेन्टको कार्य संचालनमा आवश्यक उपकरणहरु निःशुल्क उपलब्ध गराउने । यदि बाहिरी पक्ष ठेकेदार तथा निजी क्षेत्रले माग गरेमा सडक डिभिजन तथा हेभी ईक्यूपमेन्टलाई असर नपर्ने गरी शुल्कमा उपलब्ध गराउने । 

कामसँग सम्बन्धित शाखाहरु तथा कार्यालयहरु
जिन्सी शाखा 
लेखा शाखा 
रेकर्ड शाखा 
प्रशासन शाखा 

 

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation