कुनैपनि रेकर्ड पाइएन ।
कुनैपनि रेकर्ड पाइएन ।
कुनैपनि रेकर्ड पाइएन ।
कुनैपनि रेकर्ड पाइएन ।

You should have office login privileges to view the circulars. Office Login

सामान्य जानकारी

सम्पर्क ठेगाना: सडक बिभाग, यान्त्रिक कार्यालय, मुजेलिया , जनकपुरटेलीफोन नं: ०४१-५२०८१२ईमेल: mech.off.jnk@gmail.com फ्याक्स: ०४१-५२०८१२


पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

श्री पाण्डव मरबैता यदावमोबाइल नं: ९८१५८७७७७२


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation