परिपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
46राजमार्गको क्षेती विवरण पेश गर्ने बारे । २०७६-०४-१३ सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ साउन १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
47कार्य स्थल नछाड्ने बारे | , २०७६-०४-०८सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ साउन ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
48Recurrent Maintenance को First Cycle को कार्य सम्बन्धमा |, सम्भार महाशाखा , 2076-04-06सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ साउन ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
49अति आवस्यक मर्मत सम्भारको कार्य गराउने सम्बन्धमा | २०७६-03-३१ , सम्भार महाशाखा सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आषाढ ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्
50सडक संरचना क्षतिको विवरण र यातायात सेवा सुचारु गर्ने सम्बन्धमा । -२०७६-०३-३१सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आषाढ ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्
51वार्षिक - तेस्रो चौमासिक प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धमा । २०७६-३-३०सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आषाढ ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
52 सडक बन्दको जानकारी सम्बन्धमा , २०७६-०३-२९, सम्भार महाशाखासडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आषाढ २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
53आ.व. २०७५-७६ को हिसाब मिलान सम्बन्धि कार्य गर्न - गराउन हुन सम्बन्धि परिपत्र |- २०७६-०३-१५सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आषाढ १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
54विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा | ( २०७६-03-१५) , सम्भार महाशाखा सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आषाढ १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
55ठेक्का म्याद थप सम्बन्धमा | २०७६-०३-०६सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आषाढ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
56मूल्य अविबृधि कर दाखिला सम्बन्धमा , २०७६-०३-०५सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आषाढ ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
57बिबरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा , २०७६-०३-०२सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आषाढ ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
58विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा |(२०७६-०२-१६) सम्भार महाशाखा सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ जेठ १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
59बचत रकमको विवरण पठाउने सम्बन्धमा | सम्भार महाशाखा ( २०७६-०२-१४)सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ जेठ १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
60आवश्यक रकम सम्बन्धमा | (२०७६-०२-१३), सम्भार महाशाखासडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ जेठ १३ डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

उपकरण प्रयोग कर्ता ले पालना गर्नु पर्ने नियम तथा शर्तहरु१.  बिहान ८ बजे देखि बेलुका ६ बजे सम्म १० घन्टाको १  सिफ्ट हुने छ२.  Hourly hire Rate अनुसार माग भएमा माग गरेको घन्टाको लागि Hourly hire....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

श्री सानु थापासम्पर्क नं:  ९८४७८२५०४२


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation