परिपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
31परिपत्र- महानिर्देशक (२०७६-०५-१८)सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ भाद्र १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
32लिलाम सम्बन्धमा , यान्त्रिक महाशाखा, २०७६-०५-१७ सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ भाद्र १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
33सडक खाल्डाखुल्डी रहित राख्ने र सहज यातायात सञ्चालन योग्य बनाउने सम्बन्धमा, सम्भार महाशाखा, २०७६-०५-१७सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ भाद्र १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
34म्याद थप सम्बन्धी प्राविधिक प्रतिवेदन बारे , २०७६-०५-१७सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ भाद्र १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
35Contract Mobilization पेश्की सम्बन्धमा,२०७६-०५-१७सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ भाद्र १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
36कार्यशालामा सहभागिता सम्बन्धमा | (गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकाश केन्द्र, २०७६-०५-१७)सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ भाद्र १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
37साइट निरिक्ष्यन अनुगमनको क्रममा Bridge Site Monitoring System ( BSMS) को अनिबर्य प्रयोग गर्ने बारे | , 2076-05-16सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ भाद्र १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
38cms data प्रबिस्ती गर्ने बारे | (२०७६-०५-१५)सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ भाद्र १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
39ठेक्का पट्टा खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने सम्बन्धमा - महानिर्देशक, सडक बिभाग (२०७६-०५-१३)सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ भाद्र १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
40सेवाकालिन तालिम सम्बन्धि सूचना , २०६५-०५-11सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ भाद्र ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
41 JDS अध्ययन छात्रवृती सम्बन्धमा,2076-05-10सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ भाद्र १० डाउनलोड गर्नुहोस्
42लैगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (Gender Equality and Social Inclusion) GESI कार्यन्वयन सम्बन्धि Core Teamगठन गर्ने , २०७६-०५-०८सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ भाद्र ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
43कार्य क्षेत्र नछोड्ने सम्बन्धमा | २०७६-०४-२९ सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ साउन २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
44प्रगति समिक्षा तथा करार सम्झौतामा उपस्थित हुने सम्बन्धमा , २०७६-०४-२४सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ साउन २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
45आव २०७६-७७ को बार्षिक प्रगति समिक्षा तथा करार सम्झौता सम्बन्धमा , २०७६-०४-१९ सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ साउन १९ डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

उपकरण प्रयोग कर्ता ले पालना गर्नु पर्ने नियम तथा शर्तहरु१.  बिहान ८ बजे देखि बेलुका ६ बजे सम्म १० घन्टाको १  सिफ्ट हुने छ२.  Hourly hire Rate अनुसार माग भएमा माग गरेको घन्टाको लागि Hourly hire....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

श्री सानु थापासम्पर्क नं:  ९८४७८२५०४२


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation