परिपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
361IMPORTANT: Relating Darbandi of staffsसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० कार्तिक ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
362Election Commission, Nepal- Circularसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० आश्विन ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्
363IMPORTANT: Relating Transfer of 24 Gha 1 Promoted Staffsसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० आश्विन २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
364Rank Notice Finalसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० आश्विन ०१फाइल उपलब्ध छैन
365Rank Notice Revisedसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० भाद्र १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
366Rank Notice for DoR Officialsसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० साउन २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
367Paripatra Changes in E-bid Documents to DoR Officesसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० साउन ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
368Important Notice from DOR Administration to DOR Staffsसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० बैशाख १७फाइल उपलब्ध छैन
369E-procurement important Noticeसडक बिभाग, चाकुपाट,२०६९ फाल्गुण २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
370Saruwa Mapdanda 2069सडक बिभाग, चाकुपाट,२०६९ भाद्र १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
371National Transport Policy 2058सडक बिभाग, चाकुपाट,२०५७ पौष १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
372अत्यन्त जरुरि:-विभागीय सिलिंगमा हस्तान्तरण-सञ्चालन गर्नुपर्ने तहको संकेत २ भएका आयोजनाहरुको LMBIS.- प्रबिस्ट गर्ने सम्बन्धमा |सडक बिभाग, चाकुपाट,0000-00-00 डाउनलोड गर्नुहोस्
373हस्तान्तरण/सञ्चालन गर्नुपर्ने तहको संकेत २ भएका आयोजनाहरुको LMBIS प्रबिस्ट गर्ने सम्बन्धमा |सडक बिभाग, चाकुपाट,0000-00-00 डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

उपकरण प्रयोग कर्ता ले पालना गर्नु पर्ने नियम तथा शर्तहरु१.  बिहान ८ बजे देखि बेलुका ६ बजे सम्म १० घन्टाको १  सिफ्ट हुने छ२.  Hourly hire Rate अनुसार माग भएमा माग गरेको घन्टाको लागि Hourly hire....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

श्री सानु थापासम्पर्क नं:  ९८४७८२५०४२


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation