परिपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
346Notice for Use of DoR Email in Outlook to All DoR Officesसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७१ आषाढ १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
347GRM Trial Launchसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० माघ २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
348Ramana Notice to all DoR Officesसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० माघ २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
349Yojana Ko Bibaranसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० माघ १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
350Pragati Bibaran 2070सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० माघ १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
351Arda Barsik Pragati Bibaranसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० माघ १३फाइल उपलब्ध छैन
352E-proc Important Noticeसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० कार्तिक १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
353Important: Paripatraसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० कार्तिक १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
354IMPORTANT: Relating Darbandi of staffsसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० कार्तिक ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
355Election Commission, Nepal- Circularसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० आश्विन ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्
356IMPORTANT: Relating Transfer of 24 Gha 1 Promoted Staffsसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० आश्विन २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
357Rank Notice Finalसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० आश्विन ०१फाइल उपलब्ध छैन
358Rank Notice Revisedसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० भाद्र १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
359Rank Notice for DoR Officialsसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० साउन २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
360Paripatra Changes in E-bid Documents to DoR Officesसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० साउन ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

उपकरण प्रयोग कर्ता ले पालना गर्नु पर्ने नियम तथा शर्तहरु१.  बिहान ८ बजे देखि बेलुका ६ बजे सम्म १० घन्टाको १  सिफ्ट हुने छ२.  Hourly hire Rate अनुसार माग भएमा माग गरेको घन्टाको लागि Hourly hire....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

श्री सानु थापासम्पर्क नं:  ९८४७८२५०४२


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation