परिपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
346Work Domain for Bridge Branchसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७२ भाद्र ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
347Budget Allocated in BHN 337359 For FY 072_73सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७२ साउन २९फाइल उपलब्ध छैन
348Budget Allocated in BHN 337335 For FY 072_73सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७२ साउन २६फाइल उपलब्ध छैन
349Budget Allocated in BHN 337355 For FY 072_73सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७२ साउन २६फाइल उपलब्ध छैन
350Budget Allocated in BHN 337356 For FY 072_73सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७२ साउन २६फाइल उपलब्ध छैन
351Submission of Annual Program for Budget Head 337123सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७२ साउन २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
352Data collection for DoR Website Upgradationसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७२ साउन १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
353Vehicle's Data Collection for Websiteसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७२ साउन १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
354Circulation of Specification and norms Central Road Labसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७२ साउन १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
355Circulation of Draft Specification Central Road Labसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७२ साउन १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
356Redbook_MoPIT_PartII_Districtwise_072_73सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७२ साउन १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
357Circular letter about sucontracting in contract.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७२ आषाढ ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्
358RedBook_Ministry of Finance_with source_072_73सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७२ आषाढ ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्
359Submission of Third Trim _Yearly Progress Report of 071_72सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७२ आषाढ ३०फाइल उपलब्ध छैन
360ACQMP Urgent Notice regarding Use of Standard Bidding Documents of PPMOसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७२ आषाढ २८फाइल उपलब्ध छैन

सामान्य जानकारी

उपकरण प्रयोग कर्ता ले पालना गर्नु पर्ने नियम तथा शर्तहरु१.  बिहान ८ बजे देखि बेलुका ६ बजे सम्म १० घन्टाको १  सिफ्ट हुने छ२.  Hourly hire Rate अनुसार माग भएमा माग गरेको घन्टाको लागि Hourly hire....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

श्री सानु थापासम्पर्क नं:  ९८४७८२५०४२


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation