परिपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
331Work Domain for Project Directorate-ADBसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७२ भाद्र ०८फाइल उपलब्ध छैन
332Work Domain for Planning and Design Branchसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७२ भाद्र ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
333Work Domain for Maintenance Branchसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७२ भाद्र ०८फाइल उपलब्ध छैन
334Work Domain for Bridge Branchसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७२ भाद्र ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
335Work Domain for Mechanical Branch सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७२ भाद्र ०८फाइल उपलब्ध छैन
336Work Domain for Foreign Co-operation Branchसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७२ भाद्र ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
337Budget Allocated in BHN 337359 For FY 072_73सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७२ साउन २९फाइल उपलब्ध छैन
338Budget Allocated in BHN 337335 For FY 072_73सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७२ साउन २६फाइल उपलब्ध छैन
339Budget Allocated in BHN 337355 For FY 072_73सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७२ साउन २६फाइल उपलब्ध छैन
340Budget Allocated in BHN 337356 For FY 072_73सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७२ साउन २६फाइल उपलब्ध छैन
341Submission of Annual Program for Budget Head 337123सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७२ साउन २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
342Data collection for DoR Website Upgradationसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७२ साउन १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
343Vehicle's Data Collection for Websiteसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७२ साउन १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
344Circulation of Specification and norms Central Road Labसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७२ साउन १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
345Circulation of Draft Specification Central Road Labसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७२ साउन १७ डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

उपकरण प्रयोग कर्ता ले पालना गर्नु पर्ने नियम तथा शर्तहरु१.  बिहान ८ बजे देखि बेलुका ६ बजे सम्म १० घन्टाको १  सिफ्ट हुने छ२.  Hourly hire Rate अनुसार माग भएमा माग गरेको घन्टाको लागि Hourly hire....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

श्री सानु थापासम्पर्क नं:  ९८४७८२५०४२


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation