परिपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
316Vehicle's Data Collection for Websiteसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७२ साउन १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
317Circulation of Specification and norms Central Road Labसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७२ साउन १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
318Circulation of Draft Specification Central Road Labसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७२ साउन १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
319Redbook_MoPIT_PartII_Districtwise_072_73सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७२ साउन १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
320Circular letter about sucontracting in contract.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७२ आषाढ ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्
321RedBook_Ministry of Finance_with source_072_73सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७२ आषाढ ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्
322Submission of Third Trim _Yearly Progress Report of 071_72सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७२ आषाढ ३०फाइल उपलब्ध छैन
323ACQMP Urgent Notice regarding Use of Standard Bidding Documents of PPMOसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७२ आषाढ २८फाइल उपलब्ध छैन
324Guideline for Preperartion of Qualification Criteria ACQMPसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७२ आषाढ १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
325Detailed Design Completed Ongoing, Feasibility Completed Ongoing Various Roads Studied by PMEUसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७२ जेठ २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
326Circular About the Details of Multi year Projects Approved before FY 071_72_Very Urgentसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७१ चैत्र २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
327Circular regarding Budget Preparation Chalu Kharcha Account Sectionसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७१ चैत्र २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
328Circular for Suggestion on Specification Central Road Labसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७१ चैत्र २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
329Circular about Past Liabilities of B.H.N. 337107(Arthik Kendra and two districts)) Inboxसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७१ चैत्र २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
330Notice About DoR's Multi Year Approval for P1 Projectsसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७१ चैत्र २३ डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

उपकरण प्रयोग कर्ता ले पालना गर्नु पर्ने नियम तथा शर्तहरु१.  बिहान ८ बजे देखि बेलुका ६ बजे सम्म १० घन्टाको १  सिफ्ट हुने छ२.  Hourly hire Rate अनुसार माग भएमा माग गरेको घन्टाको लागि Hourly hire....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

श्री सानु थापासम्पर्क नं:  ९८४७८२५०४२


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation