परिपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
1सडक विभागसंग सम्बन्धित नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मासिक प्रगति सम्बन्धमा ।सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ फाल्गुण ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
2ठेक्काहरुको म्याद थपका फाईलहरु पेश गर्न अन्तिम पटक ताकेता गरिएको ।सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ फाल्गुण ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
3ठेक्का प्रगति अनुगमन तथा ठेक्का प्रशासन सम्बन्धमा ।सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ फाल्गुण ०१फाइल उपलब्ध छैन
4पदस्थापन भएका रा.प.तृतीय श्रेणीका इन्जिनियरहरुको रमाना सम्बन्धमा ।सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ माघ २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
5सामरिक सडक मर्मत संभार कार्यको आ.व. २०७५।०७६ को वार्षिक समिक्षा तथा आ.व. २०७६।०७७ को प्रगति प्रतिवेदनको प्रस्तुति कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा ।सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ माघ २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
6सडक मर्मत सम्भार कार्यको आ.व. २०७५।०७६ को वार्षिक समिक्षा तथा आ.व. २०७६।०७७ को प्रगति प्रतिवेदनको प्रस्तुति कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा ।सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ माघ २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
7रुग्ण ठेक्कहरुको विवरण उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा मिति २०७६-१०-२१सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ माघ २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
8थप बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धमा मिति २०७६-१०-२१सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ माघ २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
9सरकारी, सार्वजनिक र गुठी संस्थाको जग्गा अधिग्रहणको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ माघ २० डाउनलोड गर्नुहोस्
10खर्चको विवरण (FMIS) अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा ।सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ माघ ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
11CMS अपडेट गर्ने बारे ।सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ माघ ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
12ठेक्काको म्याद थपको File पेश गर्ने सम्बन्धमा ।सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ पौष २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
13सडकमा Optical Fiber बिछाउने बारे नेपाल टेलिकम र सडक विभाग बीच समझदारीपत्र (MOU)सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ पौष २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
14प्रदेशमा हस्तान्तरित ठेक्काको विस्तृत विवरण पठाउने सम्बन्धमा ।सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ पौष १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
15सरुवा भई अर्को कार्यालयमा जांदा साविकको कार्यालयको सवारी साधन प्रयोग नगर्ने सम्बन्धमा ।सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ पौष १८ डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

उपकरण प्रयोग कर्ता ले पालना गर्नु पर्ने नियम तथा शर्तहरु१.  बिहान ८ बजे देखि बेलुका ६ बजे सम्म १० घन्टाको १  सिफ्ट हुने छ२.  Hourly hire Rate अनुसार माग भएमा माग गरेको घन्टाको लागि Hourly hire....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

श्री सानु थापासम्पर्क नं:  ९८४७८२५०४२


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation