• गृह पृष्‍ठ
  • सुचना
  • कार्यशालामा सहभागिता सम्बन्धमा | (गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकाश केन्द्र, २०७६-०५-१७)

कार्यशालामा सहभागिता सम्बन्धमा | (गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकाश केन्द्र, २०७६-०५-१७)

२०७६ भाद्र १७


सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको मिति २०७६/५/१५ च.नं. २०७५/७६ प्.सं. २६२ को पत्र यसै साथ संलग्न छ | व्यहोरा सोहि पत्रबाट अवगत गरि उक्त कार्यशालामा सहभागी हुन इच्छुक कर्मचारीले यस केन्द्रमा सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध छ |

गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकाश केन्द्र |


डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

उपकरण प्रयोग कर्ता ले पालना गर्नु पर्ने नियम तथा शर्तहरु१.  बिहान ८ बजे देखि बेलुका ६ बजे सम्म १० घन्टाको १  सिफ्ट हुने छ२.  Hourly hire Rate अनुसार माग भएमा माग गरेको घन्टाको लागि Hourly hire....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

श्री सानु थापासम्पर्क नं:  ९८४७८२५०४२


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation