• गृह पृष्‍ठ
  • सुचना
  • लैगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (Gender Equality and Social Inclusion) GESI कार्यन्वयन सम्बन्धि Core Teamगठन गर्ने , २०७६-०५-०८

लैगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (Gender Equality and Social Inclusion) GESI कार्यन्वयन सम्बन्धि Core Teamगठन गर्ने , २०७६-०५-०८

२०७६ भाद्र ०८


लैगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (Gender Equality and Social Inclusion) GESI कार्यन्वयन सम्बन्धि Core Teamगठन गर्ने , २०७६-०५-०८


डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

उपकरण प्रयोग कर्ता ले पालना गर्नु पर्ने नियम तथा शर्तहरु१.  बिहान ८ बजे देखि बेलुका ६ बजे सम्म १० घन्टाको १  सिफ्ट हुने छ२.  Hourly hire Rate अनुसार माग भएमा माग गरेको घन्टाको लागि Hourly hire....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

श्री सानु थापासम्पर्क नं:  ९८४७८२५०४२


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation