कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Regional Director First Class मुक्ति गौतम
2 Senior Division Engineer Second Class राजेन्द्र प्रसाद दास
3 Engineer Third Class सुमन योगेश
4 Nayab Subba Third Class वेद प्रसाद अर्याल
5 Computer Operator Non Gazatted First Class पदम बहादुर रावल
6 Kharidar Non Gazatted Second Class कृपाराम शर्मा
7 Assistant Accountant Non Gazatted Second Class अर्जुन आचार्य
8 Typist ध्रुवध्वज शाही
9 Typist मन्जु रेग्मी
10 aa waa operator Non Gazatted Second Class गौरी बहादुर थापा
11 Office Assistant Classless बजारु चौधरी
12 Office Assistant Classless गणेश प्रसाद देवकोटा
13 Office Assistant Classless टोप वहादुर पुलामि
14 Office Assistant Classless चैनु चौधरी

सामान्य जानकारी

सामान्य जानकारी


सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation