परिपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
1बाँकी रकम फिर्ता गरी हिसाब फर्फारक सम्बन्धमा, 2076-06-05सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आश्विन ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
2आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु हुन , २०५६-०६-०१सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आश्विन ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
3विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा , २०७६-०५-२९ सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ भाद्र २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
4ल ई पेश गर्ने सम्बन्धमा , सम्भार महाशाखा २०७६-०५-२५सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ भाद्र २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
5विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे, सम्भार महशाखा,२०७६-०५-२३सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ भाद्र २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
6परिपत्र,२०७६-०५-१८सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ भाद्र १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
7लिलाम सम्बन्धमा , यान्त्रिक महाशाखा, २०७६-०५-१७ सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ भाद्र १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
8सडक खाल्डाखुल्डी रहित राख्ने र सहज यातायात सञ्चालन योग्य बनाउने सम्बन्धमा, सम्भार महाशाखा, २०७६-०५-१७सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ भाद्र १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
9म्याद थप सम्बन्धी प्राविधिक प्रतिवेदन बारे , २०७६-०५-१७सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ भाद्र १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
10Contract Mobilization पेश्की सम्बन्धमा,२०७६-०५-१७सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ भाद्र १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
11कार्यशालामा सहभागिता सम्बन्धमा | (गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकाश केन्द्र, २०७६-०५-१७)सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ भाद्र १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
12cms data प्रबिस्ती गर्ने बारे | (२०७६-०५-१५)सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ भाद्र १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
13ठेक्का पट्टा खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने सम्बन्धमा - महानिर्देशक, सडक बिभाग (२०७६-०५-१३)सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ भाद्र १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
14सेवाकालिन तालिम सम्बन्धि सूचना , २०६५-०५-11सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ भाद्र ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 JDS अध्ययन छात्रवृती सम्बन्धमा,2076-05-10सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ भाद्र १० डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

सामान्य जानकारी


सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation