काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना कार्यालय, काठमाडौं‌

Kathmandu Valley Road Improvement Project

Visit to the Main Webpage of this Project

Name of the Project:
Kathmandu Valley Road Improvement Project

Background:
The important strategic road networks (SRN) in Kathmandu valley has been frequently suffering from traffic congesting problem. The rapidly growing traffic volume is ultimately beyond the capacity of the two lane roads in Kathmandu valley. Government of Nepal has been allotting a fund in budget head number 48-3/4-503 to widen such an important SRN from two lane to four or more lane in Kathmandu valley. The project "Kathmandu Valley Road Improvement Project (KVRIP)" has started in September 2007 to work extensively in these SRN.

Soalteemod – Kalanki – Nagdhunga Section:
Soalteemod – Kalanki – Nagdhunga Section is one of the important SRN among them in Kathmandu Valley. The project started with the handed over running contracts (Contract No. 93-063/64, 94-063/64, 95-063/64, 96-063/64) from Division Road Office, Kathmandu to widen Soalteemod – Kalanki Section and Kalanki Intersection. Soalteemod – Kalanki – Nagdhunga Section of Tibhuvan Rajpath is the main gateway to enter into the Kathmandu Valley. The traffic congestion problem has been frequently arose in this section because of the traffic volume in this section is greater than the capacity of the road section. The project is running with the objectives of widening of black top road from double lane to four lanes in Kalanki – Nagdhunga Section and three lanes to seven lanes in Ring Road Section. 

Financial Arrangement:
Government of Nepal.

Description of Road Components:
Carriageway: Four lane black top road. (3.5 m x 4)
Median:          2.0 m wide median
Footpath:       2.5 m footpath
Drainage:       Both side pipe drainage  

Estimated Costs: 67, 50, 00 thousand 

Estimated Project Completion Date: 2068/69

Current Status of Road:

S.N Road Section Length
(Km)
Black Top Width (m) Remarks
Previous Now
1 0.42 10.00 25.75 85% Completed
4 Kalanki – Nagdhunga
(Total length 9.11 km)
0.40 6.50 22.00 0+000 to 0+400 m from Kalanki Chowk.
0.54 7.00 16.00 70% Completed

Plan of Kalanki Intersection

Preparation of Sub-grade at Kalanki – Balkhu Section

Removal of Black-Cotton Soil from Sub-grade at Kalanki – Balkhu Section

Preparation of Sub-grade at Kalanki – Sitapaila Section

 

The Stretches to be included in Performance based Maintenance Contract have been surveyed and finalized which are the following parts of East-West Highway:
1. Hetauda-Narayani Bridge, Kohalpur-Karnali
2. Karnali-Sivaganga (15 Km east of Attaria),
3. Siva Ganga-Gadda Chauki

Problems:
Concern stakeholders demanded compensation of houses and land which are within the right-of-way of TRP. So, they demanded to limit the right-of-way from 25 m to 11 m to contribute their land without compensation. 

१ कार्यालय सम्बान्धि विवरण

१.१ कार्यालयको ईतिहास : आ.व .२०६३/६४ मा स्थापित यस आयोजनाको स्थापना नेपालको राजधानी काठमाडौँ प्रवेश गर्न मुख्य नाका रुपमा रहेको सोल्तिमोड नागदुन्गा सडक खण्ड बिस्तार हेतु भएको थियो . यस आयोजना बाट  सडकको बिस्तार सुधार पश्चात हाल राजधानीको मुख्य नाकको रुपमा रहेको कलंकीमा सवारिसाधनहरु घन्टौ जाममा रोकिनु पर्ने आवस्थाको अन्त्य वयेको छ . काठमाडौँ उपत्यका सदखारू अत्यतै सगुरो हुनुका साथै बडो सवारी चापलाई नियन्त्रण गर्न पधानमन्त्री तथा मंत्रिपरिसदको कार्यालयको बिशेष निगरानीमा काठमाडौँ उपत्यकाका सदखारुलाई थप बिस्तार गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत यस आयोजनाबाट संचालित थप सदखारू जस्तै लैनचौर महार्ज्गुन्ज बुधनिल्खाण्ठ गौशाला बानेश्वोर शंखमूल मईतिघर भद्रकाली माईइतिघर् तिनकुने थिरबम मार्ग डिल्लीबजार भात्भातेनी बालुवाटार ,कमलपोखरी ज्ञनेश्वोर रतोपूल काठमाडौँ प्लाजा जयनेपाल कालिमाटी बल्खु टि यू गेट आदि जस्ता मुख्य सदखारुको विस्तार सुधार कार्य सम्पन्न भईसकेको अवस्था बिधमान छ साथै अनया सदखारू समेत बिस्तार सुधरको कर्ममा रहेका छन् .

१.२ चालु अवस्थामा रहेका योजना तथा कार्यकर्महरु

क. त्रिपुरेश्वोर कलंकी नाग्धुगा  सडक ठेक्कापट्टा ब्वास्थापन वाई कार्य आराम्व्को चरणमा रहेको

ख. कालिमाटी बल्खु टि यू गेट नया  बाटो मोड सडक

ग. सिनामंगल पुरानो बानेश्वर सेतोपूल मैतीदेवी पुतलीसडक बागबजार सडक

घ. धुम्बाराही मंधिखातर गल्फुटार सडक

माइतीघर तिनकुने रोड ईलिमेंट वकस  सडक

च.मईतिघर मण्डल ड्क्षिन् सडक

छ. बालाजु पूल सोवाभागबती पूल डल्लु पूल जोड्ने सडक

ज. चाबहिल जोरपाटी साखु सडक ठेक्का पट्ट व्येव्स्थापन भईरहेको

झ तिनकुने एरपोर्ट गौशाला सडक स्तान्रोंनती

 अरनिको राजमार्गको धोबीखोला तथा खोला पूल निर्माण

ट बुधनिल्कण्ठ टोखा बिस्नुमति सडक

१.३ कार्यालयको स्पस्था द्रिस्तिकों लक्ष्य र उदेश्य:

यस आयोजनाको मूख्य लक्ष्य र उदेश्य नै काठमाडौँ उपत्यकाका सागुरा सदखारुलाई काठमाडौँ उपत्यका बिकाश प्रधिकरंबाता सिनामंगल किल्यर भईसकेपछि बिस्तार सुधार गरि सवारी आवगमंलई सहज बनाउन हर तरहले प्रयेतना गर्ने.

१.४ काम्संगा सम्बन्धित शाखाहरु तथा कार्यालयहरु

क. आर्थिक प्रशासन साखा

ख . प्रसासन साखा

ग. प्राबिधिक साखा

घ. मुआब्जा साखा

१.५ सम्पर्क गर्न सकिने स्थान र ठेगाना, सम्पर्क न आदि

क. सम्पर्क स्थान र ठेगाना : सहभागिता मार्ग, मध्ये बानेश्वोर, काठमाडौँ

ख. सम्पर्क न : ०१-४१०५०७६, ०१-४१०५१०७ फ्याक्सन ०१-४१०५०७५

ग. ईमेल : dorkvrip2064@gmail.com

२ कार्यालय कार्यकारी प्रमूख लगायत पदाधिकारीहरुको परिचय तथा उनीहरुको स्पस्ट जिम्मेवारी

२.१ कार्यालयको संगथात्मक ढाचा :

सि .न पद नाम मोबाईल न.    ईमेल
1 आयोजना प्रमूख श्री मनोज श्रेष्ठ ९८४१३५१५९४  
2 उप सचिब श्री नबराज सापकोटा ९८४१३०८१२०  
लेखा अधिकृत

श्री कृष्ण प्रशाद आचर्य

९७४१०६२७८४  
शाखा अधिकृत श्री भवानी शंकर घिमिरे ९८४१४४७६८३  
ईन्जिनीर श्री नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ    
ईन्जिनीर श्री मिन प्रशाद भण्डारी    
ईन्जिनीर श्री गीतान्जली कोइराला ९८४९६३४६६६  
ईन्जिनीर श्री लक्ष्मन् देवकोटा ९८५११९१७३३  
ईन्जिनीर श्री जहेंद्र श्रेष्ठ ९८४१५९२१५४  
१० ईन्जिनीर श्री सुशील प्रा राज्भंदारी ९८४१५९२१५४

 

 
११ ईन्जिनीर श्री आनन्द कुमार श्रेष्ठ 9841059426  
१२ ईन्जिनीर श्री आनन्द कुमार कर्ण ९८५११५६७८४  
१३ ईन्जिनीर श्री प्रकाश पौडेल ९८५११४५२३६  
१४ ईन्जिनीर श्री सुमित्र अधिकारी ९८४१३७६२६५  
१५ ईन्जिनीर श्री बिरेन्द्र कुमार यादव ९८४२४३४९६४  
१६ ईन्जिनीर श्री नारायण प्रसाद लमेछाने ९८५११७७८५७  
१७ ना. सु. श्री राम बहादुर थापा ९८४१६०८०२७  
१८ लेखापाल श्री गीता पुदसैने ९८४१४४६५८१  
१९ सब ईन्जिनीर श्री डेजी ताम्राकार ९८४११७१०११  
२० सब ईन्जिनीर श्री लक्ष्मन् दत्त जोशी ९८४८७२७५५२  
२१ सब ईन्जिनीर श्री दिपेश मुनकर्मी ९८४१६४८५२५  
२२ सब ईन्जिनीर श्री कल्पना तामांग ९८४१२९६६६७  
२३ सब ईन्जिनीर श्री विष्णुलाल श्रेष्ठ ९८४१९६५०३८  
२४ सब ईन्जिनीर श्री अमरमान श्रेष्ठ ९८४३०९६९२५  
२५ सब ईन्जिनीर श्री मन्जील श्रेष्ठ ९८४१४५११२८  
२६ सब ईन्जिनीर श्री राजेश कुमार यादव ९८५११८४९२१  
२७ ल्याव अस्सिस्स्तंत श्री सत्यराज सापकोटा ९८६०२६२४७४  
    सूचना अधिकारी ई. श्री प्रकाश पौडेल मो. न.९८५११४५२३६    

कार्यालयको सन्क्षिप्त विवरण

३.१ नागरिक बडापत्र                  -भएको

३.२ सेवाहरुको सूची                    -भएको

३.३ सेवाहरुको विवरण                 -भएको

३.४ सेवा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा        -भएको

३.५ सेवा प्राप्त गर्न सकिने अवस्थाका सर्तहरु        -भएको

३.६ सेवा पर्प्ता गर्न कुनै फारम भर्नु नपर्ने

३.७ काम संग सम्बन्धित दस्तुर तथा सुल्क        -उलेख भएको

कार्यालय रहेका सवारी साधनहरुको विवरण :

सि.न. सवारी साधनको किसिम संख्या अवस्था
1 बा१झा ९७७९ फोर्ड पिकअप चालु
बा १झ मित्सुबिची पजेरो पुरानो
बा १ झ मित्सुबिची पजेरो पुरानो
बा २ झ ९११ टाटा सफारी पुरानो
ब९च् ९०२९ महिन्द्रा स्कार्पियो  
बा ९झ १५२९महिन्द्रा स्कार्पियो

 

 
बा २ झ१५५४ महिन्द्र सस्कार्पियो

 

 
बा१झ ५६८५ जिप्सी

पुरानो

 

१ कार्यालय सम्बन्धि विवरण

१.१ कार्यलयाको ईतिहास:

गाईघाट दिक्तेल सडक योजना आ व ०५१/५२ मा शुरुवात भई कुल लम्बाई १३१ कि मि रहेको छ कुल लम्बाई १३१ कि मि नै त्रयाक ओपन भईसकेको छ भने ट्रयाक दौबले लाने स्तान्दर्द मा स्तारुनानाती गर्दै आईरहेको छ उदयपूर जीला अन्तर्गत ५३ कि मि खोटाङ्ग जिल्ला तर्फा ७८ कि मि पर्दछ सुनकोशी नदीमा अस्थाई रुपमा बेलीब्रज जडान गरि मौसमी यातायात संचालन भई रहेको छ एस योजना कार्यालयले हालसम्म ५३ कि मि उदयपुर जिल्ला सडक खण्डको मात्र निर्माण मर्मत सम्भार स्तारुन्नातिको कार्य गरिरहेको छ

१.२ चालु अवस्थामा रहेको योजन्ना तथा कर्यकर्म्हारू:

चालु आ व मा कि मि १ धेखी २+८०० सम्म कालो पत्र सडक बईदेनिद कि मि ५+५०० धेखी कि मि १५+७०० सम्म कालोपत्र गर्ने काम तथा कि मि ३९+००० धेखी ५३+००० कि मि को स्तार्न्ति गरि ग्रावेल गर्ने कार्य सुनकोशी नदीमा बेलीब्रिज जडान तथा बरुवा खोलाको आर सी सी ब्रिद्गे पूल निर्माण कार्य भैरहेको छ

१.३ कार्यालयको स्पस्था द्रिस्तिकों लकक्ष्  र उदेश्य

उस योजना को जम्मा १३१ कि मि मधे कि मि ५३+००० कि मि गईचात फोक्सीन्द्तर सडक खण्ड उदयपुर जिल्ला कार्य क्षेत्र रहेको सडक खण्डको नियमित मर्मत सम्भार लोक्मर्गा गुणस्तर स्तारुनती र कालोपत्र बनाई यातायात संचालन सुरचीत तथा सुचारु रकने

१.४काम्संगा सम्बन्धित साखाहरु तथा कार्यालयहरु


 योजन्ना प्रमुख

-प्राबिधिक तथा ल्याब साखा

-प्रशासन तथा जिन्सी साखा

-आर्थिक प्रसासन साखा

१.५ सम्पर्क गर्न सकिने स्थान र ठेगाना, सम्पर्क न ईमेल आई दि फ्याक्सन

श्री गाईघाट दिक्तेल सडक योजना उदयपुर, गैघट

फोन न ०३५४२०४९२ ईमेल : slm-ght@yahoo.com, फ्याक्स ०३५-४२०४९२


 
१. कार्यालय सम्बन्धि विवरणन--                     

 

१.१ कार्यालयको ईतिहास : २०७१ भाद, रामेछाप र सिन्दुली जिल्लाका सडक तथा पूलहरु मर्मत, निर्माणको उद्देस्यले स्थापित भएको

१.२  चालु अवस्थामा रहेका योजना तथा कर्यकर्महरु : निर्वाचन क्षेत्र सडक ,क्षेत्रिय सडक,  सहरी सडक, राजनैतिक सडक, सम्वबित रणनैतिक सडक, प्रादेशिक सडक, पूनस्थापना, ममर्तर पूल निर्माण

१.३ कार्यालयको स्पस्ट द्रिस्तिकों, लक्क्ष्न र उदेश्य : राजनैतिक सडक ममर्त सम्भार गर्नु र सडक   बाहिरै महिना  सुचारु राख्ने

१.४ कमसंग सम्बन्धित साखाहरु  तथा कार्यालयहरु : प्राबिधिक शाखा , आ .प्रा शाखा, प्रशासन शाखा तथा यान्त्रिक समूह

१.५सम्पर्क गर्न सकिने स्थान र ठेगाना, सम्पर्क नं., इमेलइद , फ़क्ष् नुम्बेर : दिविसिओं सडक कार्यालय , खुर्कोट, खाल्टे , सिन्धुली, फोन न ०४७६९१९४६, इमेल : द्रोख्त्दोर@ग्मैल.कामसि .न नाम थर पद टेलिफोन न इमेल फोटो
नाबिन्मान श्रेष्ठ दिविसिओं प्रमूख ०१५५३५१२०,9841732042 एर्नाबिन्म्स@होत्मैल.com  
राम बहादुर बिसोकर्मा ईन्जिनीर 9741051735    
ईशोर कार्की ईन्जिनीर ९८४६२६०१४८ दोरिक२०७१@ग्मैल.com  
हरि प्रशाद तिमल्सिना लेखा अधिकृत ९८४९७४७५८७    
दुर्गा mandal सब ईन्जिनीर ९८४७८८९०५० डोर.दुर्गमंडल@ग्मैल.com  
महेशकुमार shah सब ईन्जिनीर ९८४१७३९१७४ म्क्सह२@ग्मैल.com  
7 हरिकृष्ण के.सि सब ईजिनीर ९८५११६५२८४ हरि.कच.@ग्मैल.com  
बिष्नु माया थापा सब ईन्जिनीर ९८५११४५२३३ ब्थप२३३@ग्मैल.काम       
बैवशोत आचार्य सब ईन्जिनीर 9848044333 बैबस्वोताचार्य@ग्मैल.com  
१० कृष्ण कुमार चौधरी सब ईन्जिनीर ९८४३२९०४९ छ्य.क्रिश्न१५@ग्मैल.com  
११ सगर नौयौपाने सब ईन्जिनीर ९८५१०५९८१४    
12 आनन्दगोपल श्रेष्ठ सब ईन्जिनीर ९८४१७०२८७२ श्रेस्थानान्दास@ग्मैल.काम  
१३ बृज किशोर गिरि सब ईन्जिनीर ९८४६००२२४४ ब्किशोर०२४ग्मैल्.com  
१४ बुद्धिमान श्रेष्ठ नायब सुब्बा ९८४६१२१६३३    
१५ श्याम कुमार के सि lekhapaal 9844220027    
१६ लेखराज थापा ह स छ ९८५११९००४४    

 

राष्ट्रिय राजमार्ग अवरोध - अद्यावधिक विवरण

<....

पुरा पढ्नुहोस्

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation