गाईघाट-दिक्तेल सडक योजना

Go to the Main Website of this project

१. कार्यालय सम्बन्धि बिवरण

१.१ कार्यालयको ईतिहासः

गाईघाट-दिक्तेल सडक योजना आ.ब. ०५१/५२ मा शुरुवात भई कुल लम्बाई १३१ कि.मी. रहेको छ । कुल लम्बाई १३१ कि.मी. नै ट्रयाक ओपन भईसकेको छ भने ट्रयाक Double Lane Standard मा स्तरउन्नती गर्दै आईरहेको छ। उदयपुर जिल्ला अन्तर्गत ५३ कि.मी. खोटाङ जिल्ला तर्फ ७८ कि.मी. पर्दछ । सुनकोशी नदिमा अस्थाई रुपमा बेलिबृज जडान गरी मौसमी यातायत संचालन भई रहेको छ। यस योजना कार्यालयले हालसम्म ५३ कि.मी. उदयपुर जिल्ला सडक खण्डको मात्र निर्माण, मर्मत संभार, स्तरउन्नतीको कार्य गरिरहेको छ।

१.२ चालु अबस्थामा रहेको योजना तथा कार्यक्रमहरुः

चालु आ.ब. मा कि.मी. १ देखि २+८०० सम्म कालोपत्रे सडक वाईडेनिङ, कि.मी. ५+५०० देखि कि.मी. १५+७०० सम्म कालोपत्रे गर्ने काम, तथा कि.मी. ३९+००० देखि ५३+००० कि.मी. को स्तरोन्नती गरी ग्राभेल गर्ने कार्य । सुनकोशी नदिमा बेलीबृज जडान तथा बरुवा खोलाको RCC Bridge पुल निर्माण कार्य भैरहेको छ ।

१.३ कार्यालयको स्पस्ट दृष्टीकोण, लक्ष्य र उदेश्यः

यस योजनाको जम्मा १३१ कि.मी. मध्ये कि.मी. ५३+००० कि.मी. (गाईघाट-फोक्सीङटार सडक खण्ड, उदयपुर जिल्ला) कार्य क्षेत्र रहेको सडक खण्डको नियमित मर्मत संभार, लोकमार्ग गुणस्तर, स्तरउन्नती र कालोपत्रे बनाई यातायात संचालन सुरक्षित तथा सुचारु राख्ने।

१.४ कामसँग सम्बन्धित शाखाहरु तथा कार्यालयहरुः

योजना प्रमुख

 

 

        

     प्राबिधिक तथा ल्याब शाखा     प्रशासन तथा जिन्सी शाखा         आर्थिक प्रशासन शाखा

 

१.५ सम्पर्क गर्न सकिने स्थान र ठेगाना, सम्पर्क नं., E-mail ID, Fax No.

     श्री गाईघाट-दिक्तेल सडक योजना, उदयपुर, गाईघाट

     फोन नं. ०३५-४२०४९२ E-mail :- slm_ght@yahoo.com, Fax No. 035-420492

 

२. कार्यालय कार्यकारी प्रमुख लगायत प्रमुख पदाधिकारीहरुको परिचय तथा उनिहरुको स्पस्ट जिम्मेबारीः

२.१ कार्यालयको सङगठनात्मक ढाँचाः

योजना प्रमुख

 

 

       

     प्राबिधिक तथा ल्याब शाखा     प्रशासन तथा जिन्सी शाखा         आर्थिक प्रशासन शाखा

कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी

क्र.सं.

नाम

पद

टेलिफोन / मोवाईल नं.

फोटो

E-mail ID

बिनोद प्रसाद सापकोटा

योजना प्रमुख

९८५२८३२४९२

 

sapkota_bp@hotmail.com

कमल प्रसाद यादब

ईन्जिनियर

९८४२८२५२४५

 

Ykamal4544@yahoo.com

नारायण बहादुर थापा

सव-ईन्जिनियर

९८४२८३७१९७

 

 

बद्रिबिक्रम बस्नेत

सि.आ.अ.

९८४२८४५१६१

 

 

राजेन्द्र जोशी

ल्याब टेक्निसियन

९८४१४४७१२५

 

 

रोहित कुमार श्रेष्ठ

लेखापाल

९८५२८३५७००

 

 

सुचना अधिकारीः ई. कमल प्रसाद यादब

 

३. कार्यालयको संक्षिप्त बिवरणः

 

३.१ नागरीक वडापत्रः

 

३.२ सेवाहरुको सूचीः छ ।

३.३ सेवाको बिवरणः निर्माण, मर्मत संभारयातायात सुचारु गराउने ।

३.४ सेवा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराः कार्यालयमा सम्पर्क गरेर ।

३.५ सेवा प्राप्त गर्न सकिने अबस्थाका कुनै शर्तहरुः कुनै शर्त छैन ।

३.६ सेवा प्राप्त गर्न कुनै फारम भर्नुपर्ने भए सोको डाउनलोड गर्न सकिने ढाँचाः छैन ।

३.७ कामसँग सम्बन्धित दस्तुर तथा शुल्कः छैन ।

 

४. कार्यालयमा रहेका सवारी साधनको बिवरणः

 

क्र.सं.

सवारी साधानको किसिम

संख्या

अबस्था

कैफियत

ल्याडरोभर जिप

बिग्रेको

 

फोर्ड रेन्जर पिकअप

चालु

 

मोटरसाईकल

बिग्रेको

 

मोटरसाईकल

चालु

 

राष्ट्रिय राजमार्ग अवरोध - अद्यावधिक विवरण

<....

पुरा पढ्नुहोस्

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation