धरान-चतरा - गाईघाट - कटारी - सिन्धुली - हेटौडा सडक योजना

१ कार्यालयको ईतिहास : विविन्न समयमा बनेका जिल्ला ईस्तरिय बतोहरुलाई जोड्दै बनेको, बैकल्पिक राजमार्गको रुपमा चीने यो राजमार्ग सुनसरी जिल्लाको धारण देखि मकवानपुर जिल्लाको चौगादा सम्म जम्मा ३१८ कि. मि. रहेको छ आ .बा. २०६४/६५ देखि योजना कार्यालय स्थापना भई यस सडकलाई फीदर रोअद स्तान्दर्द  मा उप ग्रदिंग गर्दै लैजाने कम वाई रहेको छ 

२ चालु अवास्थाद्फ़ रहेका योजना तथा कार्यक्रमहरु :

                          उदयपुर जिल्ला तर्फा १. चुहदे कवई सडक खण्ड २. नेपालतर जोडी दादा सडक खण्डमा सडक उप्ग्रदिंग को काम भईरहेको र ३. भरौली खोला पुल निर्माण भई रहेकसिन्दुलीजिल्लातर्फा१.धुराबजार कुदुलेसडक खण्ड २.कपिलाकोट सखौरी सडक खण्ड ३. सिन्दुरे हाकपारा बागमती सडक खण्डमा सडक उप्ग्रदिंग को कामभई रहेको

मकवानपुर जिल्ला तर्फा १. फाफरभारी हातीसुदेसडक खण्ड २. पाचापन्दाब भुवंचुली सडक खण्ड र ३/ भुवंचुली जुरेली बजार सडक खान्दद्फ़ सडक उप्ग्रदिंग को काम भैरहेको

३ कार्यालयको स्पस्ट द्रिस्तिकों, लक्छ्य  र उद्यस्य

सुनसरी जिल्लाको धारण देखि मकवानपुर जिल्लाको चौघडा सम्म जम्मा ३१८ कि.मि. सडकलाई फीदर रोअद स्तान्दर्द मा उप्ग्रदिंग गरि त्यस भेगका जनतालाई यातायातको सुबिदा दिने .

४. कामसंग सम्बन्धित साखाहरु तथा कार्यालयहरु :

यस कार्यालयमा लेखा साखा प्राबिधिक साखा र पर्सशन साखा गरि जम्मा तीन साखाहरु छन् भने सिन्धुली र उदयपुर जिल्लामा एक एक सम्पर्क कार्यालय पनि रहेका छन् .

५ सम्पर्क गर्न सकिने स्थान र ठेगाना, सम्पर्क न.

धारण चतरा गाईघाट कतरी सिन्दुली हेटौडा सडक योजना, राप्ती रोद हेटौडा .

२ कार्यालय कार्यकारी प्रमूख लगायत प्रमुख पधाधिकारिहरुको परिचय तथा उनीहरुको स्पस्ट जिम्मेवारी

२.१ कार्यालयको संगठनात्मक ढाचा

कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी
सि. न. नाम थर पद फोन न फोटो email id
१. जितेन्द्र राज साक्य  योजना प्रमूख ०५७५२६५९८/९८४१३६६३६४   jiten_shakya21@hotmail.com
२. महदत्ता सापकोटा लेखा प्रमूख ९८४५०३६२८३   mohadattasapkota@gmail.com
३. त्रिलोक नाथ  घिमिरे ईन्जिनीर सूचना अधिकारी ९८४१५९८६४८   triloknathghimire@gmail.com
कबिश तन्डुकार ईन्गीनीर ९८४१६९५८५०   kabishtandukardor@gmail.com
सूचना अधिकारी खुलाई दिनु हुन

कार्यालयको संचिप्त विवरण

३.१ नागरिक बडापत्र : कार्यालयमा तास गरि राखेको छ

३.२ सेवाहरुको सुची : सडक निर्माण गर्ने

३.३ सेवाहरुको बिबरन

३.४ सेवा कसरि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा

३.५ सेवा प्राप्त गर्न सकिने अवस्थाका सर्तहरु

३.६ सेवा प्राप्त गर्न कुनै फारम वर्नुपरने भए सोको दौन्लोद गर्न सकिने ढाचा, Downlodable Format

३.७ काम्संगा सम्बन्धित दस्तुर तथा सुल्क

४. कार्याक्लाय्मा रहेका सवारी साधान्हारुको बिबरण

सि न सवारी साधनको किसिम संख्या अवस्था  
सुपर भिजन गाडी चालु  
मोटरसाइकल चालु- २ थान बिग्रेको - २ थान  

 

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation