Press

श्री ५ को सरकार
निर्माण तथा यातथायात मन्त्रालय
प्रेश विज्ञप्ती

ठुल ठुला मेशिनहरुको प्रयोगबाट निर्माण भएका ग्रामीण सडक संरचनाबाट उव्जन आएको प्रतिकुल वातावरणीय प्रभावलाई न्युनतम गरी ग्रामीण रोजगारीमा समेत वृद्धि गर्ने लक्ष्य अनुरुप निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले हाल सम्म विशशेष सहुलीयत तथा सहुलियत दरमा सडक निर्माणको लागी चाहिने ठुला मेसिनहरु उपलव्ध गराई आएको उक्त विशेष सहुलियत तथा सहुलियत व्यवस्था खारेज गरेको छ । अव उप्रान्त सडक विभाग वाट वाह्य निकायलाई उपलव्ध हुन सक्ने सवै खालका मेसिनहरुमा पूर्ण भाडा दर लागु हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस व्यवस्था वाट ग्रामीण सडक संरचनामा ठुला ठुला मेसिनहरुको प्रयोगमा कमी आउने तथा वातावरणीय संरक्षणमा समेत आउनेका साथै ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीको संभावनाहरुमा थप बृद्धि हुने विश्वास निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले लिएको छ ।

मिति ०५४।०८।१५

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation