• गृह पृष्‍ठ
  • मेशिनसम्बन्धी प्रशिक्षण केन्द्र
  • मेशिनसम्बन्धी प्रशिक्षण केन्द्र

मेशिनसम्बन्धी प्रशिक्षण केन्द्र


हेभीईक्युूपमेंटको संचालन तथा मर्मत संभारमा सडक विभागका मेकानिकल कर्मचारीहरुलाई तालिम प्रदान गरी क्षमता अभिबृद्धि गर्ने उद्देश्यले सन् १९७८ मा सडक विभागको एउटा इकाईको रुपमा यान्त्रिक तालिम केन्द्रको स्थापना भएको हो । यस तालिम केन्द्रको विकासमा आइएलओ, यूूएनडिपि तथा विश्वबैंक ÷ आइडिए आदि विभिन्न अन्तराष्ट्रिय दातृ संघ संस्थाहरुको ठूलो यागदान रहेको छ । यसैगरी बेलायतको क्राउन एजेण्ट, अष्ट्रेलियाको स्मेक तथाा नेदरल्याण्डको डिएचभि जस्ता अन्तराट्रि«य परामर्शदाताहरुबाट विभिन्न समयमा प्रदान गरिएको सेवाबाट ट्रेािङ्ग कोर्श मोडुल तथा सामाग्रीको निर्माण एवं इन्स्ट्रक्टरहरुको क्षमता वृद्धिमा उलेखनीय विकास भएको छ ।

यस तालिम केन्द्रबाट प्रदान गरिने सेबाहरुलाई अन्य क्षेत्रहरुमा समेत प्रवाह गराउने उद्देश्य अनुरुप यस तालिम केन्द्रले अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाका इच्छुक व्यक्तिविशेषले समेत सशुल्क तालिम प्रदान गर्ने कार्य सन् २००१ देखि नै शुरु गरिसकेको छ ।

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation