Request for Circular / Admin Login Credentials (DoR Office use only)

२०७९ आषाढ ३१

सडक विभाग वा अन्तर्गतका कार्यालयहरुकाे लागि मात्र

 Circular or Admin Login गर्न वेवसाइटकाे Footer मा रहेकाे  "आन्तरिक लिंकहरु" अन्तर्गतको "लग-इन गोप्य सूचना अनुरोध" अथवा QR Code मा click गरी अनलाईन फर्म भरी पठाउनुहोस् ।


Requesting Form