वि.स. २०७९ सालमा बाढी, पहिरो तथा अन्य कारणबाट राजमार्ग बन्द भएको अवस्था AppSheet