वि.स. २०८१ सालमा बाढी, पहिरो तथा अन्य कारणबाट राजमार्ग बन्द भएको अवस्था