दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना

२०७९ साउन ०४

यस कार्यालयको लागि निम्न लिखित सामान आवश्यक परेको हुँदा कार्यालयमा सूचीकृत भएका सम्बन्धित आपुर्तिकर्ताहरु र सूचीकृत नभएका सम्बन्धित आपुर्तिकर्ताहरु लार्इ समेत व्यवसाय दर्ता सम्बन्धि प्रमाणपत्र, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, प्यान÷भ्याट दर्ता लगायतका आवश्यक कागजात सहित सूचिकृत हुन निवेदन सहित २०७९।०४।०८ गते कार्यालय समय भित्र दररेट उपलब्ध गराइदिनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

1. Starting Motor Assy For R215LC-7         1 Nos 


डाउनलोड गर्नुहोस्