सामान्य जानकारी

कार्यालयले गर्ने मुख्य मुख्य कामहरू ः

१. अाफ्ना मातहतका यान्त्रिक उपकरण तथा सवारिसाधनहरूकाे उचित मर्मत संभार एवं संचालन गर्ने ।

२. सडक विभाग, यान्त्रिक महाशाखाकाे निति निर्देशनकाे परिधि भित्र रहि मध्यमान्चल क्षेत्रिय निर्देशनालयकाे निर्देशनमा विभागिय यान्त्रिक उपकरणहरू उपलब्ध गराउने ।

३. चालु हालतका उपकरणहरू विभागिय काम नभएकाे वेलामा नियमानुसार भाडामा लिइ व्यक्ति, ठेकेदार वा संघ संस्थालाइ मा अनुसार उपलब्ध गराउने ।

४. मातहतका यान्त्रिक कार्यालयहरूकाे नियन्त्रण, सुपरिभेक्षण गर्ने तथा अावश्यक निर्देशन दिने ।

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation