परिपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
1ठेक्काको म्याद थपको File पेश गर्ने सम्बन्धमा ।सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ पौष २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
2सडकमा Optical Fiber बिछाउने बारे नेपाल टेलिकम र सडक विभाग बीच समझदारीपत्र (MOU)सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ पौष २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
3प्रदेशमा हस्तान्तरित ठेक्काको विस्तृत विवरण पठाउने सम्बन्धमा ।सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ पौष १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
4सरुवा भई अर्को कार्यालयमा जांदा साविकको कार्यालयको सवारी साधन प्रयोग नगर्ने सम्बन्धमा ।सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ पौष १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
5ठेक्कासंग सम्बन्धित विवरण उपलब्ध गराउन पुनः ताकेता गरिएको ।सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ पौष ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
6मिति २०७६ पौष ३ गतेको बैठकको निर्णय कार्यान्वयनको लागि पठाइएको ।सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ पौष ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
7आ.व. २०७६।७७ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा सम्बन्धमा ।सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ पौष ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
8विभागीय definition बमोजिम रुग्ण पुलहरु सम्पन्न नहुनुका कारण तथा अन्य data update गर्ने बारे ।सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ पौष ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
9तालिमका लागि इच्छुक सहभागी सम्बन्धमा (सडक बोर्ड नेपाल), २०७६-०८-३०गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र २०७६ मंसिर ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
10Circular regarding Cabinet Decision, 2076-08-29सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ मंसिर २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
11कागजात सहित्को विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा | , प्रशासन शाखा , 2076-08-18सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ मंसिर १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
12विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा, PMEU, , 2076-08-17सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ मंसिर १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
13कागजात सहित्को विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा | सम्भार महाशाखा , 2076-08-17सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ मंसिर १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
14CMS ko Data Update गर्ने सम्बन्धमा। २०७६-०८-१२सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ मंसिर १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
15SRN सडकहरुमा PothHole Free राख्ने सम्बन्धमा | 2076-08-12, सम्भार महाशाखा सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ मंसिर १२ डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

सेवाहरुको सूची : नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम

सेवाको विवरण : नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम

सेवा कसरी गर्न प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा : नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम

सेवा प्राप्त गर्न सकिने अवस्थाका शर्त....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

श्री ओम कान्त बेलबासे९८५७०३३८५१ombelbase@gmail.com


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation