कुनैपनि रेकर्ड पाइएन ।
कुनैपनि रेकर्ड पाइएन ।
कुनैपनि रेकर्ड पाइएन ।
कुनैपनि रेकर्ड पाइएन ।

सामान्य जानकारी

सेवाहरुको सूचीः   नागरिक वडापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम ।

सेवाको विवरणः    नागरिक वडापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम ।

सेवा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराः     नागरिक वडापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम ।
....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

राम दत्त पन्त 

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation