महाकाली कोरिडोर सडक योजना (ब्रह्मदेव-झुलाघाट-दार्चुला-टिंकर), दार्चुला

ब्रहमदेवदेखि दार्चुलासम्म २९१ कि.मी र दार्चुलादेखि टिंकरसम्म १४० कि.मी लम्बाई रहेको छ ।


Return to the Project Office