परिपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
61ठेक्का पट्टा खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने सम्बन्धमा - महानिर्देशक, सडक बिभाग (२०७६-०५-१३)सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ भाद्र १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
62सेवाकालिन तालिम सम्बन्धि सूचना , २०६५-०५-11सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ भाद्र ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
63 JDS अध्ययन छात्रवृती सम्बन्धमा,2076-05-10सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ भाद्र १० डाउनलोड गर्नुहोस्
64लैगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (Gender Equality and Social Inclusion) GESI कार्यन्वयन सम्बन्धि Core Teamगठन गर्ने , २०७६-०५-०८सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ भाद्र ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
65कार्य क्षेत्र नछोड्ने सम्बन्धमा | २०७६-०४-२९ सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ साउन २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
66प्रगति समिक्षा तथा करार सम्झौतामा उपस्थित हुने सम्बन्धमा , २०७६-०४-२४सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ साउन २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
67आव २०७६-७७ को बार्षिक प्रगति समिक्षा तथा करार सम्झौता सम्बन्धमा , २०७६-०४-१९ सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ साउन १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
68राजमार्गको क्षेती विवरण पेश गर्ने बारे । २०७६-०४-१३ सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ साउन १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
69कार्य स्थल नछाड्ने बारे | , २०७६-०४-०८सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ साउन ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
70Recurrent Maintenance को First Cycle को कार्य सम्बन्धमा |, सम्भार महाशाखा , 2076-04-06सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ साउन ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
71अति आवस्यक मर्मत सम्भारको कार्य गराउने सम्बन्धमा | २०७६-03-३१ , सम्भार महाशाखा सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आषाढ ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्
72सडक संरचना क्षतिको विवरण र यातायात सेवा सुचारु गर्ने सम्बन्धमा । -२०७६-०३-३१सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आषाढ ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्
73वार्षिक - तेस्रो चौमासिक प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धमा । २०७६-३-३०सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आषाढ ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
74 सडक बन्दको जानकारी सम्बन्धमा , २०७६-०३-२९, सम्भार महाशाखासडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आषाढ २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
75आ.व. २०७५-७६ को हिसाब मिलान सम्बन्धि कार्य गर्न - गराउन हुन सम्बन्धि परिपत्र |- २०७६-०३-१५सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आषाढ १५ डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

बडापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको सेवा र सुविधाहरु यस कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने छ |सडक डिभिजन दमक टेलिफोन नं.: ०२३-५८०२६५ईमेल : drodamak@gmail.comफ्यास नं: ०२३-५८१३३९

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

ई. श्री अनुप साउदेन सम्पर्क नं.: ०२३-५८०२६५ मोबाइल नम्बर:- ९८५२६२६१४६ ईमेल:- drodamak@gmail.com 

पुरा पढ्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation