परिपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
46बाँकी रकम फिर्ता गरी हिसाब फरफारक सम्बन्धमा [सडक बोर्ड] - सम्भार महाशाखा (२०७६-०६-०५)सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आश्विन ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
47परिपत्र , २०७६-06-०१ सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आश्विन ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
48आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु हुन- महानिर्देशक, सडक बिभाग (२०७६-०६-०१)सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आश्विन ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
49पूर्व स्वीकृति रद्ध गरिएको सम्बन्धमा , २०७६-०५-३१ सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ भाद्र ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्
50विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा - योजना तथा अनुगमन महाशाखा (२०७६-०५-२९)सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ भाद्र २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
51ल ई पेश गर्ने सम्बन्धमा , सम्भार महाशाखा २०७६-०५-२५सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ भाद्र २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
52विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे, सम्भार महशाखा,२०७६-०५-२३सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ भाद्र २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
53परिपत्र- महानिर्देशक (२०७६-०५-१८)सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ भाद्र १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
54लिलाम सम्बन्धमा , यान्त्रिक महाशाखा, २०७६-०५-१७ सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ भाद्र १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
55सडक खाल्डाखुल्डी रहित राख्ने र सहज यातायात सञ्चालन योग्य बनाउने सम्बन्धमा, सम्भार महाशाखा, २०७६-०५-१७सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ भाद्र १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
56म्याद थप सम्बन्धी प्राविधिक प्रतिवेदन बारे , २०७६-०५-१७सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ भाद्र १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
57Contract Mobilization पेश्की सम्बन्धमा,२०७६-०५-१७सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ भाद्र १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
58कार्यशालामा सहभागिता सम्बन्धमा | (गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकाश केन्द्र, २०७६-०५-१७)सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ भाद्र १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
59साइट निरिक्ष्यन अनुगमनको क्रममा Bridge Site Monitoring System ( BSMS) को अनिबर्य प्रयोग गर्ने बारे | , 2076-05-16सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ भाद्र १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
60cms data प्रबिस्ती गर्ने बारे | (२०७६-०५-१५)सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ भाद्र १५ डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

बडापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको सेवा र सुविधाहरु यस कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने छ |सडक डिभिजन दमक टेलिफोन नं.: ०२३-५८०२६५ईमेल : drodamak@gmail.comफ्यास नं: ०२३-५८१३३९

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

ई. श्री अनुप साउदेन सम्पर्क नं.: ०२३-५८०२६५ मोबाइल नम्बर:- ९८५२६२६१४६ ईमेल:- drodamak@gmail.com 

पुरा पढ्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation