परिपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
31प्रथम चौमसिक प्रगती विवरण पठाउने सम्बन्धमा , 2076-08-01सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ मंसिर ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
32वार्षिक कार्य योजनाको मासिक प्रगती अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा , 2076-07-29सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ मंसिर ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
33Resilient Infrastructure for Better Tomorrow सम्मेलन मा सहभागी हुने बारे |गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र२०७६ कार्तिक २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
34Qualification Criteria बारे, 2076-07-28 सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ कार्तिक २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
35रुग्ण ठेक्का हरुको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा, २०५६-०७-२७सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ कार्तिक २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
36CMS मा Data प्रबिस्ती गर्ने सम्बन्धमा |,2076-07-26सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ कार्तिक २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
37रुग्न ठेक्काहरुको अध्यवधिक प्रगती विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा |, 2076-07-20सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ कार्तिक २० डाउनलोड गर्नुहोस्
38जिर्ण राजमार्ग हरुको बहुबर्षिय ठेक्का मार्फत मर्मत कार्यको प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धमा , सम्भार महासाखा , 2076-07-18सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ कार्तिक १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
39सडक बोर्ड को दायित्व सम्बन्धमा , सम्भार महाशाखा , 2076-07-04सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ कार्तिक ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
40गत आव काे हिसाब फर्फाराक सम्बन्धमा , सम्भार महाशाखा, २०७६-०६-२९सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आश्विन २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
41नीति तथा कार्यक्रम सङ्ग सम्बन्धित सडक योजनाहरुको मासिक प्रगति पेश गर्ने सम्बधमा (हरेक महिनाको २७ गते भित्र अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने)सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आश्विन २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
42कर्मचारी उपस्थित गराइदिने सम्बन्धमा। २०७६-०६-२४सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आश्विन २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
43आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा , 2076-06-16सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आश्विन १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
44आयोजनहरुको सुची सम्बन्धमा | 2076-06-15सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आश्विन १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
45CMS मा Data Entry गर्ने सम्बन्धमा , २०७६-06-०८सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आश्विन ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

बडापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको सेवा र सुविधाहरु यस कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने छ |सडक डिभिजन दमक टेलिफोन नं.: ०२३-५८०२६५ईमेल : drodamak@gmail.comफ्यास नं: ०२३-५८१३३९

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

ई. श्री अनुप साउदेन सम्पर्क नं.: ०२३-५८०२६५ मोबाइल नम्बर:- ९८५२६२६१४६ ईमेल:- drodamak@gmail.com 

पुरा पढ्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation