परिपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
376GRM Trial Launchसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० माघ २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
377Ramana Notice to all DoR Officesसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० माघ २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
378Yojana Ko Bibaranसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० माघ १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
379Pragati Bibaran 2070सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० माघ १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
380Arda Barsik Pragati Bibaranसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० माघ १३फाइल उपलब्ध छैन
381E-proc Important Noticeसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० कार्तिक १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
382Important: Paripatraसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० कार्तिक १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
383IMPORTANT: Relating Darbandi of staffsसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० कार्तिक ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
384Election Commission, Nepal- Circularसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० आश्विन ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्
385IMPORTANT: Relating Transfer of 24 Gha 1 Promoted Staffsसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० आश्विन २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
386Rank Notice Finalसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० आश्विन ०१फाइल उपलब्ध छैन
387Rank Notice Revisedसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० भाद्र १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
388Rank Notice for DoR Officialsसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० साउन २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
389Paripatra Changes in E-bid Documents to DoR Officesसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० साउन ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
390Important Notice from DOR Administration to DOR Staffsसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७० बैशाख १७फाइल उपलब्ध छैन

सामान्य जानकारी

बडापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको सेवा र सुविधाहरु यस कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने छ |सडक डिभिजन दमक टेलिफोन नं.: ०२३-५८०२६५ईमेल : drodamak@gmail.comफ्यास नं: ०२३-५८१३३९

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

ई. श्री अनुप साउदेन सम्पर्क नं.: ०२३-५८०२६५ मोबाइल नम्बर:- ९८५२६२६१४६ ईमेल:- drodamak@gmail.com 

पुरा पढ्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation