परिपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
361ACQMP Urgent Notice regarding Use of Standard Bidding Documents of PPMOसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७२ आषाढ २८फाइल उपलब्ध छैन
362Guideline for Preperartion of Qualification Criteria ACQMPसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७२ आषाढ १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
363Detailed Design Completed Ongoing, Feasibility Completed Ongoing Various Roads Studied by PMEUसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७२ जेठ २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
364Circular About the Details of Multi year Projects Approved before FY 071_72_Very Urgentसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७१ चैत्र २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
365Circular regarding Budget Preparation Chalu Kharcha Account Sectionसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७१ चैत्र २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
366Circular for Suggestion on Specification Central Road Labसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७१ चैत्र २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
367Circular about Past Liabilities of B.H.N. 337107(Arthik Kendra and two districts)) Inboxसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७१ चैत्र २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
368Notice About DoR's Multi Year Approval for P1 Projectsसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७१ चैत्र २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
369Central Monitoring Procedure and guidelinesसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७१ चैत्र १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
370Ministry of Finance Circular to all Officesसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७१ चैत्र ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
371E-attendance Nirdesikaसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७१ मंसिर २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
372DOR New Approved Darbandiसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७१ साउन १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
373Notice related to CMS Applicationसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७१ साउन १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
374Notice Related to KaSaMu and Sample Formसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७१ आषाढ २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
375Notice for Use of DoR Email in Outlook to All DoR Officesसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७१ आषाढ १३ डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

बडापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको सेवा र सुविधाहरु यस कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने छ |सडक डिभिजन दमक टेलिफोन नं.: ०२३-५८०२६५ईमेल : drodamak@gmail.comफ्यास नं: ०२३-५८१३३९

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

ई. श्री अनुप साउदेन सम्पर्क नं.: ०२३-५८०२६५ मोबाइल नम्बर:- ९८५२६२६१४६ ईमेल:- drodamak@gmail.com 

पुरा पढ्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation