परिपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
16सरुवा भई अर्को कार्यालयमा जांदा साविकको कार्यालयको सवारी साधन प्रयोग नगर्ने सम्बन्धमा ।सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ पौष १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
17ठेक्कासंग सम्बन्धित विवरण उपलब्ध गराउन पुनः ताकेता गरिएको ।सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ पौष ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
18मिति २०७६ पौष ३ गतेको बैठकको निर्णय कार्यान्वयनको लागि पठाइएको ।सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ पौष ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
19आ.व. २०७६।७७ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा सम्बन्धमा ।सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ पौष ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
20विभागीय definition बमोजिम रुग्ण पुलहरु सम्पन्न नहुनुका कारण तथा अन्य data update गर्ने बारे ।सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ पौष ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
21तालिमका लागि इच्छुक सहभागी सम्बन्धमा (सडक बोर्ड नेपाल), २०७६-०८-३०गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र२०७६ मंसिर ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
22Circular regarding Cabinet Decision, 2076-08-29सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ मंसिर २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
23कागजात सहित्को विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा | , प्रशासन शाखा , 2076-08-18सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ मंसिर १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
24विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा, PMEU, , 2076-08-17सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ मंसिर १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
25कागजात सहित्को विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा | सम्भार महाशाखा , 2076-08-17सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ मंसिर १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
26CMS ko Data Update गर्ने सम्बन्धमा। २०७६-०८-१२सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ मंसिर १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
27SRN सडकहरुमा PothHole Free राख्ने सम्बन्धमा | 2076-08-12, सम्भार महाशाखा सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ मंसिर १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
28SRN सडकहरुमा Pothhole Free राख्ने सम्बन्धमा | २०७६-०८-०८ सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ मंसिर ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
29SSRN Update कार्यका लागि विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमासडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ मंसिर ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
30Regarding 1st trimester progress of FY 076-77सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ मंसिर ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

बडापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको सेवा र सुविधाहरु यस कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने छ |सडक डिभिजन दमक टेलिफोन नं.: ०२३-५८०२६५ईमेल : drodamak@gmail.comफ्यास नं: ०२३-५८१३३९

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

ई. श्री अनुप साउदेन सम्पर्क नं.: ०२३-५८०२६५ मोबाइल नम्बर:- ९८५२६२६१४६ ईमेल:- drodamak@gmail.com 

पुरा पढ्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation