• गृह पृष्‍ठ
  • सुचना
  • कार्यशालामा सहभागिता सम्बन्धमा | (गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकाश केन्द्र, २०७६-०५-१७)

कार्यशालामा सहभागिता सम्बन्धमा | (गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकाश केन्द्र, २०७६-०५-१७)

२०७६ भाद्र १७


सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको मिति २०७६/५/१५ च.नं. २०७५/७६ प्.सं. २६२ को पत्र यसै साथ संलग्न छ | व्यहोरा सोहि पत्रबाट अवगत गरि उक्त कार्यशालामा सहभागी हुन इच्छुक कर्मचारीले यस केन्द्रमा सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध छ |

गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकाश केन्द्र |


डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

बडापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको सेवा र सुविधाहरु यस कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने छ |सडक डिभिजन दमक टेलिफोन नं.: ०२३-५८०२६५फ्यास नं: ०२३-५८१३३९ईमेल : drodamak@gmail.comTwit....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

ई. श्री अनुप साउदेन सम्पर्क नं.: ०२३-५८०२६५ मोबाइल नम्बर:- ९८५२६२६१४६ ईमेल:- drodamak@gmail.com 

पुरा पढ्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation