• गृह पृष्‍ठ
  • सुचना
  • विभागीय definition बमोजिम रुग्ण पुलहरु सम्पन्न नहुनुका कारण तथा अन्य data update गर्ने बारे ।

विभागीय definition बमोजिम रुग्ण पुलहरु सम्पन्न नहुनुका कारण तथा अन्य data update गर्ने बारे ।

२०७६ पौष ०३


Circular regarding causes for for timely uncompleted bridges and for data update


डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

बडापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको सेवा र सुविधाहरु यस कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने छ |सडक डिभिजन दमक टेलिफोन नं.: ०२३-५८०२६५फ्यास नं: ०२३-५८१३३९ईमेल : drodamak@gmail.comTwit....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

ई. श्री अनुप साउदेन सम्पर्क नं.: ०२३-५८०२६५ मोबाइल नम्बर:- ९८५२६२६१४६ ईमेल:- drodamak@gmail.com 

पुरा पढ्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation