बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सुचना नं.03-2077/78

२०७७ मंसिर १६


बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सुचना नं.03-2077/78


डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

नागारिक बडापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको सेवा र सुविधाहरु यस डिभिजनबाट प्राप्त गर्न सकिने छ |सडक डिभिजन, चन्द्रनिगाहपुरटेलिफोन नं.:- ०५५-५४०५२१ईमेल :- drochandranigahpur@gmail.com,  rd_chandr....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

ई.श्री रमेश कुमार गोइत

सम्पर्क नं. ९८५५०४१६६४फोन नं.०५५-५४०५२१<....

पुरा पढ्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation