e-GP सम्बन्धि PPMO को सूचाना

२०७६ चैत्र ११


e-GP मा बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धि जरूरी सूचाना


डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

 सडक डिभिजन भरतपुरभरतपुर महानगरपालिका,  भरतपुर , चितवनटेलिफोन नं :०५६-५२१४१८फ्याक्स : ०५६-५२१४१८ईमेल : dro_bharatpur@dor.gov.np         rdb....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

ई. शिव खनालमोबाइल न. : ९८५११२७२००ईमेल : sk.triveni338@gmail.com


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation