बोलपत्र आह्वानको सूचना - सूचना नं:००५/०७६/७७

२०७६ आश्विन ०७


बोलपत्र आह्वानको सूचना - सूचना नं:००५/०७६/७७

मिति २०७६/०६/०७ मा प्रकाशित भएको |

थप जानकारी को लागि सूचना डाउनलोड गर्नुहोला |


डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

सेवाहरुको सूची :
  • सडक तथा पूल आयोजनाहरुको छनौट गर्ने छ

  • प्रचलित सार्बजनिक एन अनुसार ठेक्का व्यवस्था गरी आयोजनाहरुको निर्माण कार्य संचालन गर्ने

  • राजमार्ग र सहायक म....

    पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

ई सम्पर्क: अफिस: ०४९-४२११२०ई-मेल: drocharikot@gmail.comफ्याक्स: 


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation