बोलपत्र आह्वानको सूचना ००२/७६/७७

२०७६ भाद्र २७


बोलपत्र आह्वानको सूचना ००२/७६/७७

मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिक मा २०७६/०५/२७ मा प्रकाशित |


डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

सेवाहरुको सूची :
  • सडक तथा पूल आयोजनाहरुको छनौट गर्ने छ

  • प्रचलित सार्बजनिक एन अनुसार ठेक्का व्यवस्था गरी आयोजनाहरुको निर्माण कार्य संचालन गर्ने

  • राजमार्ग र सहायक म....

    पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

ई सम्पर्क: अफिस: ०४९-४२११२०ई-मेल: drocharikot@gmail.comफ्याक्स: 


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation