सुचना

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
1Regarding Manpower Repetition, PMEU/3371594/075/76/DPR~21,22,24-38सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आषाढ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
2Notice Regarding the Letter of Intent of Acceptance PMEU/337159/075/76/DPR:6,7,9,11-14सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आषाढ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
3पुराना जिन्सी मालसामानहरु लिलाम बढाबढ गर्ने सम्बन्धि सूचनाडिभिजन सडक कार्यालय,दमक२०७६ आषाढ ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
4Regarding opening of Financial Proposal PMEU/337159/075/76/DPR:6,7,9,11-14सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ जेठ २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
5Notice Regarding RFP , C.N MBHPD-3371254-075-76-DPR-04, MBHPD, 2076-02-24सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ जेठ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
6Notice Regarding EOI for IEE (C.N.DORESU-3371954-075-76-03 to 4) and EIA (C.N.DORESU-3371954-075-76-05 to 6), 2076-02-22, GESU Unitसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ जेठ २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
7Notice regarding repetition of proposed professional experts, RFP Evaluation PMEU/3371594/075/76/DPR-05~14सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ जेठ १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
8Regarding the Opening of RFP, Contract ID: PMEU/3371594/075/76/DPR-05~14सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ जेठ १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
9Notice regarding Invitation for RFP, EOI-02, [Contract No. PMEU/3371594/075/76/DPR-21, 22 & 24-38]सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ जेठ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
10Notice regarding pre-bid meeting and its conclusion drafted on 2076-01-27 [RFP submission, Contract No. PMEU/3371594/075/76/DPR-05 to 14]सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ बैशाख ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्
11प्रतेबेदनमा सहि र छाप लगाई पठाउने सम्बन्धमा | ( २०७६-०१-२२)सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ बैशाख २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
12Notice Regarding Ammendment for EOI , C.N.NSTRIPD-3371454-075-76-D9 to 11, NSTRIPDसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ बैशाख १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
13Request for Proposal PMEU/3371594/075/76/DPR-05~14सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ बैशाख १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
14बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचनासडक डिभिजन ,महेन्द्रनगर२०७६ बैशाख १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
15Notice Regarding EOI , C.N.r NSTRIPD-3371454-075-76-D9 to 11, NSTRIPDसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ बैशाख १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
16सरसफाई सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान,2076-01-10सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ बैशाख १० डाउनलोड गर्नुहोस्
17Notice Regarding Consulting Services for MBHPD/3371254/075/76/DOR, MBHPD,2075-12-28सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ चैत्र २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
18Regarding clarification on proposed professional expert(repeated only), Notice No. 02-PMEU/075/76सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ चैत्र २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
19स्पस्टिकरण पेश गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचनाडिभिजन सडक कार्यालय,बैतडी२०७५ चैत्र २० डाउनलोड गर्नुहोस्
20LOA of Notice No. 07 Contract No. 33, 34 & 35डिभिजन सडक कार्यालय,पोखरा२०७५ चैत्र १२फाइल उपलब्ध छैन

सामान्य जानकारी

Comming Soon


सूचना अधिकारी

Comming soon


कार्यालय छान्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation