कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Senior Division Engineer Second Class Engineering Civil Highway श्री हरि कुमार पाेख्रेल 9856036678 dropokhara@gmail.com
2 Engineer Third Class Engineering Civil Highway उज्ज्वल शर्मा 9857633785 ujlsharma@gmail.com
3 Engineer Third Class Engineering Civil Highway आशिक रिजाल 9857630323
4 Engineer Third Class Engineering Civil Highway श्री सन्तोष थापा 9849875975
5 Engineer Third Class Engineering Civil श्री कल्याण खड्का 9851220405
6 Chief Account Officer Third Class Account Civil श्री कृष्ण प्रसाद अधिकारी 9851154924
7 Engineer Third Class Engineering Civil Highway श्री पवित्रमणी आचार्य 9846118135
8 Section Officer Third Class Administration General Administration तिलक राम ढकल 9846396327
9 Nayab Subba Non Gazatted First Class गंगाप्रसाद शर्मा
10 Accountant Non Gazatted First Class Account खिल प्रसाद कुँवर
11 Computer Operator Non Gazatted First Class केदार सापकोटा 9857622412 romantickedar412@gmail.com
12 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway पूर्णिमा पोख्रेल
13 Sub Engineer Non Gazatted First Class जमुना पौडेल
14 Sub Engineer Non Gazatted First Class सूचना सुवेदी 9867767830
15 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway हरि बहादुर लामा
16 Sub Engineer Non Gazatted First Class शालिकराम बराल
17 Sub Engineer Non Gazatted First Class कृष्ण बहादुर क्षेत्री
18 Lab Technician Non Gazatted First Class गुरु प्रसाद बराल
19 Senior aa waa operator Non Gazatted First Class गंगा कुमारी थापा
20 Senior aa waa operator Non Gazatted First Class डोल प्रसाद न्यौपाने
21 Nayab Subba Non Gazatted First Class Administration General Administration धर्मदत्त सुवेदी
22 Typist उर्मीला दाहाल पाठक
23 Typist बबिता आचार्य
24 Lab Assistant Non Gazatted Second Class Engineering Mechanical लक्ष्मण लम्साल
25 Heavy Vechicle Driver Classless नकुल कुंवर
26 Heavy Vechicle Driver Classless शिव प्रसाद सापकोटा
27 Office Assistant Classless नारायण प्रसाद शर्मा
28 Office Assistant Classless मधु माया ओझा
29 Office Assistant Classless खड्का बहादुर गुरुङ
30 Office Assistant Classless कोपिला कुमारी शर्मा

सामान्य जानकारी

सडक डिभिजन पोखरा, कास्कीटेलिफोन नं : ०६१-४६३४८७ (प्रशासन शाखा), ०६१-४६७४९० (लेखा शाखा)फ्याक्स : ०६१-४६५१२३इमेल : dropokhara@gmail.comसूचना अधिकारी (ई. उज्ज्वल शर्मा) ईमेल:....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी 

कार्यालय छान्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation