समाचार

कुनैपनि रेकर्ड पाइएन ।

सामान्य जानकारी

सडक डिभिजन पोखरा, कास्कीटेलिफोन नं : ०६१-४६३४८७ (प्रशासन शाखा), ०६१-४६७४९० (लेखा शाखा)फ्याक्स : ०६१-४६५१२३इमेल : dropokhara@gmail.comसूचना अधिकारी (ई. उज्ज्वल शर्मा) ईमेल:....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी 

कार्यालय छान्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation