कार्य क्षेत्र

सडक डिभिजन पोखरा, कास्की अन्तर्गत चालु अवस्थामा रहेका  योजना तथा कार्यक्रमहरु

  • सडक बोर्डबाट प्राप्त हुने ब.उ.शि.नं. ३३७१६५ अन्र्तगत सामरिक सडकहरुको नियमित, पटके, विशेष एवं आकस्मिक तथा आवधिक मर्मत कार्य (पृथ्वी लोकमार्ग, पोखरा–बाग्लुङ्ग सडक, पोखरा शहरी सडक र सिद्धार्थ लोकमार्ग) र सडकको पुनस्थापना । 
  • ब.उ.शि.नं. ३३७१५७–४ अन्र्तगत सञ्चालित स्थानीय पूल निर्माण । 
  • ब.उ.शि.नं. ३३७३२०–४ अन्र्तगत सामरिक सडक पूल्हरुको मर्मत संभार । 
  • सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक सेफ्टी कार्य (ब.उ.शि.नं. ३३७३३१)
  • ब.उ.शि.नं. ३३७३५६–४ अन्र्तगत राजमार्गको पुनस्थापना कार्य । 
"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation