Fourth Amendment of Bidding Documents for Public Procurement, NSTRIPD

२०७३ पौष २६


सार्वजनिक खरिद (चौंथो संसोधन) नियमावली, ०७३ को संसोधित प्रावधान अनुरुप Bidding Documents मा संसोधन बारे .


डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

Comming Soon


सूचना अधिकारी

Comming Soon


कार्यालय छान्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2018 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation