कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Engineer Mechanical बाबुराम खरेल ९८४१५०३९४३ kharel607@gmail.com
2 Senior Recordkeeper दल वहादुर क्षेत्री ९८४८०४०५३१
3 Senior Mechanic भुपिन इसर ९८४८१६६६३४
4 Computer Operator प्रेम वहादुर धौलाकोटी ९८४८०४७९७९
5 Accountant टिका धमला ९८४८०२१६०५
6 Kharidar विमला पोखरेल ९८४८०३८१७४
7 Second Operator दिल वहादुर वली ९८४८०४०५३५
8 Second Operator गणेश वहादुर रामजाली ९८४८०७७७३१
9 Second Operator ललित वहादुर रावल ९८६८०००७६४
10 Office Assistant कृष्ण वहादुर के.सी. ९८४८०३७८०३
11 Office Assistant तुलाराम लामिछाने ९८४८०४१६२२
12 Office Assistant दल वहादुर राजि ९८४८२८८६८१

सामान्य जानकारी

मेशिन भाडामा लैजाने प्रकृयाहरु ः–

१ आफुले भाडामा लैजान चाहेको मेशिनहरु उपलब्ध हुन सक्छ वा सक्दैन त्यस वारे जानकारी लिन कार्यालयका मेकानिकल ईन्जिनियर वा निजले तोकेको कर्मचारी संग संपर्क गर्ने ।

२ यदि मेशिन उपलब्ध छ भने मेकानिकल....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

श्री बाबुराम खरेल सम्पर्क नं: ९८४१५०३९४३ईमेल: Kharel607@gmail.com

कार्यालय छान्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2018 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation