कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम कैफियत
1 Engineer Mechanical बाबुराम खरेल
2 Senior Recordkeeper दल वहादुर क्षेत्री
3 Senior Mechanic भुपिन इसर
4 Computer Operator प्रेम वहादुर धौलाकोटी
5 Accountant टिका धमला
6 Kharidar विमला पोखरेल
7 Second Operator दिल वहादुर वली
8 Second Operator गणेश वहादुर रामजाली
9 Second Operator ललित वहादुर रावल
10 Office Assistant कृष्ण वहादुर के.सी.
11 Office Assistant तुलाराम लामिछाने
12 Office Assistant दल वहादुर राजि

सामान्य जानकारी

मेशिन भाडामा लैजाने प्रकृयाहरु ः–

१ आफुले भाडामा लैजान चाहेको मेशिनहरु उपलब्ध हुन सक्छ वा सक्दैन त्यस वारे जानकारी लिन कार्यालयका मेकानिकल ईन्जिनियर वा निजले तोकेको कर्मचारी संग संपर्क गर्ने ।

२ यदि मेशिन उपलब्ध छ भने मेकानिकल....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

श्री बाबुराम खरेल सम्पर्क नं: ९८४१५०३९४३ईमेल: Kharel607@gmail.com

कार्यालय छान्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2017 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation